Pretty_Academy_logo_kruh_bila.png

Zkoušky profesní kvalifikace

Jako autorizovaná osoba, podle Živnostenského zákona č. 179/2006 Sb. odstavec G, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), s udělenou autorizací pro vykonání závěrečné zkoušky u Ministerstva zdravotnictví, Vám nabízíme zvýšení Vaší kvalifikace u níže uvedených profesních kvalifikací.