Pretty_Academy_logo_kruh_bila.png

MASÉRSKÝ KURZ - SPORTOVNÍ MASÁŽ 150 HODIN

MOŽNOST ÚHRADY KURZU ÚŘADEM PRÁCE

Jedná se o rekvalifikační program s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kterému byla udělena akreditace na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

ROZSAH KURZU

150 hodin

Je celkový rozsah kurzu.

Pretty_Academy_logo_kruh_bila.png

KDE?

Veškeré námi nabízené kurzy můžete absolvovat na našich pobočkách v Praze, Poděbradech a Třeboni.

termíny kurzu

Kurzy probíhají po celý rok. Přihlásit se a naučit se nové věci tak můžete klidně dnes. Nabízíme také možnost individuální výuky.

Pretty_Academy_logo_kruh_bila.png

CENA KURZU

12 800.00 Kč

včetně DPH

Registrace

Máte zájem o naše kurzy? Chcete se dozvědět více informací? Napište nám e-mail, pošlete nám dotaz nebo nám zavolejte. 

Masérský kurz - sportovní a rekondiční masáž

Masérský rekvalifikační kurz  je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Možnost složení profesní kvalifikace, která Vám pomůže získat živnostenské oprávnění.  Jsme autorizovanou osobou

Naučíme Vás:

 • Pracovat nebo podnikat v masérských  a regeneračních službách

 • Pomáhat ostatním lidem

 • Získat teoretické i praktické znalosti o jednom z nejvíce prosperujících a rozvíjejících se oborů

 • Naučit se účinné masážní postupy a techniky

 • Získat základní pilíř vzdělání pro Vaše případné další specializace v ostatních kurzech naší školy

 • Zlepšit si výrazným způsobem své zdraví a zdraví svých blízkých

 • Osvojit si správný přístup k této nádherné a smysluplné práci

Obsah kurzu: 

 • Historie a původ masáže

 • Význam masáže

 • Fyzické a psychické účinky masáže = indikace masáže

 • Nevhodnost masáže = kontraindikace masáže

 • Hygiena práce a prostředí

 • Normy pro zřízení masážního salónu, provozní řád

 • Příprava na masáž, masážní prostředky a pomůcky               

 • Psychologie práce s klientem

 • Osobní karta klienta

 • Nauka o kůži, základy dermatologie

 • Kostra člověka - základní pojmy

 • Nauka o svalech, základy anatomie - hlavní svalové skupiny lidského těla

 • Základy ortopedie

Kvalifikovaní a zkušení lektoři používají odborné materiály, názorné pomůcky a moderní techniku.

Velký důraz klademe na individuální a přátelský přístup, na zvládnutí teorie i anatomie a na důkladné procvičení praktické části masáží.

Vlastní učební plán je rozdělen na teoretickou a praktickou část, závěrečnou zkoušku.

Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností akreditované MŠMT.

 

Po úspěšném ukončení akreditovaného rekvalifikačního programu získáte Osvědčení o rekvalifikaci, jehož součástí je seznam předmětů, včetně rozdělení hodinové dotace na teoretickou a praktickou výuku. Osvědčení o rekvalifikaci je doklad, který dle § 5 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, má celostátní a doživotní platnost na území České republiky.