rekvalifikační kurzy Pretty
rekvalifikační kurzy Pretty

Zkoušky profesní kvalifikace

Vykonání zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby

Jako autorizovaná osoba, podle Živnostenského zákona č. 179/2006 Sb. odstavec G, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), s udělenou autorizací pro vykonání závěrečné zkoušky u Ministerstva zdravotnictví, Vám nabízíme zvýšení Vaší kvalifikace u níže uvedených profesních kvalifikací.
Kosmetička kód 69-030-M
Vizážistka kód 69-035-M
Pedikérka a nehtová designérka kód 69-025-H
Manikérka a nehtová designérka kód 69-024-H
Obsluha solária kód 69-031-H
Odborník na permanentní make-up kód 69-032-M
Po úspěšném složení zkoušky máte možnost získat Osvědčení o získaní profesní kvalifikaci. Toto Osvědčení o získání profesní kvalifikace je udělováno dle § 18 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění zákona č. 53/2012 Sb.. Toto Osvědčení je s platností na území celé Evropské unie.

Na základě jeho získání se Vám otevírají nové možnosti uplatnění na trhu práce.
V případě vykonání této zkoušky nepotřebujete pro vaše podnikání garanta či roční praxi.
S touto zkouškou Vám bude vydán Živnostenský list.

Získání profesní kvalifikace není podmíněno absolvováním kurzu v našem rekvalifikačním středisku.

Zkoušky profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace