rekvalifikační kurzy Pretty
rekvalifikační kurzy Pretty

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Cena s DPH: 12 400.00 Kč    Původní cena: 14 000.00
Celkový rozsah kurzu:140 hodin

 

Jedná se o rekvalifikační program s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kterému byla udělena akreditace na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

 

 Součástí daného programu je i profil absolventu kurzu, na základě něhož se můžete dozvědět, co se naučíte v našem rekvalifikačním programu. Budete se orientovat v pedagogických znalostech a budete schopni je využít v praxi. Naučíme Vás práci instruktora odborného výcviku v dané profesi. Osvojíte si základní pedagogické disciplíny, včetně řešení výchovných problémů a socializace. Zorientuje se v úvodu do psychologie, naučíte se používat metody výuky. Zlepšíte si schopnost komunikace a práce se sociální skupinou, včetně jejich specifik. Vyznáte se v poruchách chování, rozlišíte základní druhy mezilidské komunikace. Naučíte se využít poznatky k osobnosti učitele a jeho postavení, včetně problematiky šikany, typologie pedagoga a jeho duševní hygieny.

  Po úspěšném ukončení akreditovaného rekvalifikačního programu získáte Osvědčení o rekvalifikaci, jehož součástí je seznam předmětů. Osvědčení o rekvalifikaci je doklad, který dle § 5 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, má celostátní a doživotní platnost na území České republiky.

 

V rámci realizace akreditovaného rekvalifikačního programu je možné spolupracovat s úřadem práce. Je možné využít buď již realizované veřejné zakázky od daného úřadu práce nebo absolvovat kurz přes zvolenou rekvalifikaci. Upozorňujeme jen, že zvolená rekvalifikace není nároková a záleží vždy na rozhodnutí komise. Pro bližší informace se doporučujeme obrátit na příslušnou pobočku úřadu práce.

 

Realizace rekvalifikačních programů

U nás je možná účast na kurzech na základě domluvy a dle Vašich aktuálních pracovních, osobních i rodinných možností. Snažíme se vždy vyjít všem maximálně vstříc.

 

Obsah kurzu

  • pedagogika, její předmět a metody
  • vztah pedagogiky a psychologie
  • učitel, jeho osobnost a postavení
  • obsah výchovy a výběr učiva
  • sociální pedagogika
  • učení, paměť a myšlení
  • motivace a emoce
  • komunikace

Termín kurzu napište do objednávky kurzu nebo zavolejte na níže uvedená čísla.
Veškeré informace k objednávkám a termínům kurzů:
tel.: 776 718 041, e-mail: salonpretty@seznam.cz