rekvalifikační kurzy Pretty
rekvalifikační kurzy Pretty

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Cena s DPH: 6 000.00 Kč
Celkový rozsah kurzu:40 hodin

Jedná se o rekvalifikační program s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kterému byla udělena akreditace na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

 

Toto oprávnění je udělováno na dobu tří let a jeho součástí jsou akreditovaní lektoři, kteří mají mnohaleté zkušenosti a znalosti v daném oboru. Právě jejich odbornost Vám nabízíme v rámci tohoto rekvalifikačního programu.

 

Součástí daného programu je i profil absolventu kurzu, na základě něhož se můžete dozvědět, co se naučíte v našem rekvalifikačním programu. Budete se orientovat v pedagogických znalostech a budete schopni je využít v praxi. Naučíme Vás práci instruktora odborného výcviku v dané profesi. Osvojíte si základní pedagogické disciplíny, včetně řešení výchovných problémů a socializace. Zorientuje se v úvodu do psychologie, naučíte se používat metody výuky. Zlepšíte si schopnost komunikace a práce se sociální skupinou, včetně jejich specifik. Vyznáte se v poruchách chování, rozlišíte základní druhy mezilidské komunikace. Naučíte se využít poznatky k osobnosti učitele a jeho postavení, včetně problematiky šikany, typologie pedagoga a jeho duševní hygieny.

  Po úspěšném ukončení akreditovaného rekvalifikačního programu získáte Osvědčení o rekvalifikaci, jehož součástí je seznam předmětů. Osvědčení o rekvalifikaci je doklad, který dle § 5 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, má celostátní a doživotní platnost na území České republiky.

 

V rámci realizace akreditovaného rekvalifikačního programu je možné spolupracovat s úřadem práce. Je možné využít buď již realizované veřejné zakázky od daného úřadu práce nebo absolvovat kurz přes zvolenou rekvalifikaci. Upozorňujeme jen, že zvolená rekvalifikace není nároková a záleží vždy na rozhodnutí komise. Pro bližší informace se doporučujeme obrátit na příslušnou pobočku úřadu práce.

 

Realizace rekvalifikačních programů

U nás je možná účast na kurzech na základě domluvy a dle Vašich aktuálních pracovních, osobních i rodinných možností. Snažíme se vždy vyjít všem maximálně vstříc.

Co můžete od kurzu očekávat?

 • provedeme Vás úvodem do pedagogického minima
 • seznámíte se se základy metodiky a didaktiky vyučování
 • naučíte se zajímavě a poutavě učit
 • seznámíte se se základy psychologie učení
 • poznáte triky v oblasti prezentačních a komunikačních dovedností, naučíte se pracovat s verbální i neverbální složkou komunikace
 • naučíte se logicky a správně navrhnout strukturu vyučovací hodiny, připravit se na vyučování a vytvořit učební plán
 • budete umět samostatně pedagogicky vést odbornou praxi studentů
 • naučíte se používat základní didaktickou techniku, technologii a didaktické pomůcky
 • poznáte různé druhy hodnocení studentů a evaluace výuky
 • jak řešit konfliktní situace při vyučování

Obsah kurzu

 • pedagogika, její předmět a metody
 • vztah pedagogiky a psychologie
 • učitel, jeho osobnost a postavení
 • obsah výchovy a výběr učiva
 • sociální pedagogika
 • učení, paměť a myšlení
 • motivace a emoce
 • komunikace

 

 Termíny kurzu lze dohodnout na základě telefonického hovoru či na emailu salonprety@seznam.cz.


Termín kurzu napište do objednávky kurzu nebo zavolejte na níže uvedená čísla.
Veškeré informace k objednávkám a termínům kurzů:
tel.: 776 718 041, e-mail: salonpretty@seznam.cz